poradnik interesanta

Budynek Zarządu – ul. B. Prusa 86

Kancelaria – pok. 1

Przyjmowanie podań.
Dział Członkowsko-Mieszkaniowy – pok. 2 – Tel. 22 758-75-79

 • Przyjęcie w poczet członków w związku z kupnem, przepisaniem i darowizną mieszkania oraz członkostwo współmałżonków.
 • Zaświadczenie do banku dla członków sprzedających mieszkania.
 • Zaświadczenie do sądu – założenie księgi wieczystej.
 • Sprawy zamiany mieszkań.
 • Sprawy eksmisji zadłużonych lokali.
 • Obsługa budownictwa bezkredytowego.
 • Zmiany tytułów prawnych do lokali mieszkaniowych i użytkowych.

Przyjęcia interesantów:

 • Poniedziałek 10:00-18:00
 • Wtorek 8:00-14:00
 • Środa dział nieczynny
 • Czwartek 8:00-15:00
 • Piątek 9:00-13:00

Kierownik Działu Członkowsko-Mieszkaniowego – pok. 4

 • Czwartek 12:00-15:00

Dział Czynszów – pok. 5 – Tel. 22 758-64-11

 • Informacje o wysokości opłat za mieszkanie.
 • Informacje o zadłużeniach czynszowych.
 • Aktualizacja danych dotyczących lokalu mieszkalnego.
 • Poświadczenie wniosków o dofinansowanie do czynszu przez MOPS.
 • Zamawianie książeczek czynszowych.

Przyjęcia interesantów:

 • Poniedziałek 10:00-18:00
 • Wtorek 8:00-14:00
 • Środa dział nieczynny
 • Czwartek 8:00-15:00
 • Piątek 9:00-13:00

Dział Ekonomiczny – pok. 20 i pok. 21 – Tel. 22 758-87-90

 • Wynajem lokali użytkowych.
 • Wynajem pomieszczeń gospodarczych.
 • Obsługa czynszowa lokali użytkowych.

Dział Księgowości – pok. 18 – Tel. 22 758-64-12 wew. 131

 • Rozliczenie wkładów mieszkaniowych.
 • Rozliczenie spadków.
 • Zaświadczenia do notariusza.
 • Rozliczenia z tytułu zmiany prawa do lokali mieszkaniowych i użytkowych.
 • Spłaty kredytów mieszkaniowych.

Przyjęcia interesantów:

 • Poniedziałek 10:00-18:00
 • Wtorek 8:00-14:00
 • Środa dział nieczynny
 • Czwartek 8:00-15:00
 • Piątek 9:00-13:00

Dział Księgowości – pok. 19 – Tel. 22 758-88-03

Inwestycje PSM

 • Zaświadczenia do banków w sprawie kredytów.
 • Wpłaty na nowe inwestycje.
 • Rozliczenie inwestycji.

Przyjęcia interesantów:

 • Poniedziałek 10:00-18:00
 • Wtorek 8:00-14:00
 • Środa dział nieczynny
 • Czwartek 8:00-15:00
 • Piątek 9:00-13:00

Dział Techniczny-Eksploatacja – pok. 30 – Tel. 22 758-79-81

 • Sprawy dotyczące eksploatacji budynków.
 • Sprawy dotyczące realizacji remontów i napraw głównych budynków.
 • Reagowanie na bieżące interwencje mieszkańców w zakresie eksploatacji i remontów.
 • Kontrola realizacji zadań remontowych i konserwacji w poszczególnych administracjach Spółdzielni.
 • Uczestnictwo w przeglądach technicznych i okresowych budynków w zasobach PSM zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.
 • Uczestnictwo w przeglądach technicznych powypadkowych PPOŻ i BHP.

Dział Techniczny-Inwestycje – pok. 31, 32, 34 -Tel. 22 758-71-09

 • Informacje o inwestycjach planowanych i przygotowywanych do realizacji.
 • Informacje o inwestycjach realizowanych.
 • Koordynowanie realizacji inwestycji.

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja o ilości osób zamieszkałych w lokalu pdf
załącznik do deklaracji nr 1 pdf
Wniosek o zmianę prawa do lokalu w odrębną własność pdf
Wniosek o wydanie zaświadczenia opisującego lokal doc
Wniosek o wydanie zaświadczenia celem przedłożenia w Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych doc
Wniosek o wydanie zaświadczenia opisującego do przedłożenia odnośnym władzom doc
Wniosek o zmianę danych osobowych doc
Dane do aktu notarialnego - doc

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja o ilości osób zamieszkałych w lokalu pdf
załącznik do deklaracji nr 1 pdf
Wniosek o zmianę prawa do lokalu w odrębną własność pdf
Wniosek o wydanie zaświadczenia opisującego lokal doc
Wniosek o wydanie zaświadczenia celem przedłożenia w Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych doc
Wniosek o wydanie zaświadczenia opisującego do przedłożenia odnośnym władzom doc
Wniosek o zmianę danych osobowych doc
Dane do aktu notarialnego – doc